Prekių grąžinimas

Jeigu dėl kokių nors priežasčių nusipirkta prekė Jums nepatinka, arba jeigu gavote netinkamos kokybės prekę, Jūs turite teisę ją pakeisti analogiška preke, ar grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus, toliau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:

Jeigu norite grąžinti ar pakeisti prekę, privalote ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos parašyti mums elektroninį laišką-prašymą naudodamiesi skyrelyje „Kontaktai“ nurodyta elektronine forma. Laiške nurodykite, kokią prekę ir kodėl norite grąžinti ar pakeisti, kada prekė buvo užsakyta ir kada ją gavote. Taip pat nurodykite ir užsakymo numerį (užsakymo numerį galite surasti savo elektroninio pašto dėžutėje peržiūrėję laišką-užsakymo patvirtinimą). Jeigu prekę norite pakeisti kita preke, papildomai nurodykite kokią prekę pageidaujate gauti. Grąžinti ar pakeisti galite tik tą prekę, kuri nesugadinta, nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos bei įdėta į originalią pakuotę. Priešingu atveju, prekė atgal nebus priimama ar keičiama, taip pat nebus grąžinami sumokėti pinigai, o grąžintina prekė bus pristatyta Jums atgal.

Jeigu norima pakeisti prekė atitinka keičiamai prekei keliamus reikalavimus, nurodytus anksčiau, prekę pakeisime į kita ir pristatysime Jums laikydamiesi prekių pristatymo taisyklių. Jums tereikia grąžinti prekę ir padengti naujos prekės pristatymo išlaidas. 
 
Informuojame, kad:

a) keičiant prekę į analogiškos kainos prekę, Jūs privalėsite padengti naujos prekės pristatymo išlaidas;
b) keičiant prekę į pigesnę, mes Jums grąžinsime prekių kainos skirtumą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prekės pristatymo mums dienos (išskaičiuojant naujos prekės pristatymo išlaidas);
c) keičiant prekę į brangesnę, Jūs privalėsite padengti kainos skirtumą ir naujos prekės pristatymo išlaidas.

Apie būtinybę padengti šias išlaidas, nurodant jų dydį, mes Jus informuosime elektroniniu paštu arba telefonu.

Jeigu grąžinama prekė atitinka grąžinamai prekei keliamus reikalavimus, nurodytus anksčiau, už prekę sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekės pristatymo mums dienos. Suma, sumokėta už prekių pristatymą, nėra grąžinama.

Jeigu gavote netinkamos kokybės prekę, turite teisę ją grąžinti apie tai informuodami mus elektroniniu laišku-pranešimu, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekę nemokamai pakeisime į kokybišką prekę arba  grąžinsime už ją sumokėtus pinigus.
 
 Visais atvejais prekė turi būti grąžinta mums ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, nuo prašymo ar pranešimo apie prekės grąžinima ar pakeitimą išsiuntimo mums dienos.
______________
Informuojame, kad šios taisyklės, taikomos esant įprastinei prekių grąžinimo ar keitimo procedūrai. Tačiau kiekvieną konkretų atvejį svarstome individualiai ir sprendimą priimame nepablogindami Jūsų padėties šių taisyklių atžvilgiu.